BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Sunday, August 22, 2010

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KAUNSELOR
Peringkat : Bimbingan dan Kaunseling  Sekolah Menengah/ Rendah
Jawatan   : Pegawai Bimbingan dan Kaunseling Sekolah (DG3/DG6)
TUGAS KETUA BIMBINGAN DAN KAUNSELING

1. Inventori Individu Dan Rekod


~Mengendalikan fail bimbingan untuk setiap orang pelajar


~Bertanggungjawab mengumpul dan merekodkan butiran-butiran berkait dengan penilaian dan pentafsiran minat pelajar.


~Mengawas perangkaan dan corak kehadiran pelajar yang dirujuk untuk tujuan kaunseling.


~Menyelaras, menjaga dan mengemaskini rekod pelajar.


~Memberi maklumat objektif mengenai pencapaian, kemajuan dan prestasi pembelajaran pelajar bermasalah untuk tujuan pemulihan. Menjalankan dan memberi pentafsiran atau kaji selidik yang difikirkan perlu atau berguna untuk membantu perkembangan diri pelajar


2. Perkhidmatan Pengumpulan dan Memberi Maklumat


~Mengumpul, menyedia dan menyebar maklumat kerjaya, vokasional, latihan dan pelajaran kepada pelajar, misalnya, melalui risalah-risalah, buku-buku kecil, poster, hari kerjaya, pameran kerjaya dan buletin sekolah.


~Menambah dan mengemaskinikan fail-fail maklumat kerjaya, peluang latihan, pelajaran, sosial dan peribadi.


~Memberi maklumat dan penerangan tentang pentingnya mengisi borang permohonan dengan tepat.


~Mengelola lawatan terancang kerjaya atau pelajaran ke kilang perusahaan atau tempat pekerjaan lain.


~Memberi maklumat mengenai kerjaya dan lain-lain pertolongan yang diperlukan oleh guru-guru dan anggota masyarakat.


~Menyebar maklumat mengenai pendidikan pencegahan dadah, AIDS, bahaya merokok dan inhalen.


3. Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Kelompok


~Mengelola dan melaksanakan aktiviti bimbingan dan kaunseling kelompok dan tunjuk ajar (instructional) yang boleh menggalakkan perkembangan konsep kendiri, vokasional, kognitif-afektif, psikososial, fizikal-seksual dan moral agama pelajar.


~Mengadakan bimbingan dan kaunseling kelompok atau bimbingan dan kaunseling tunjuk ajar mengenai sesuatu topik yang sesuai dengan sesuatu kelompok tertentu, misalnya masalah disiplin, masalah peribadi, masalah sosial dan lain-lain topik seperti yang dicadangkan oleh pelajar-pelajar dari semasa ke semasa.


~Membantu pelajar memilih mata pelajaran elektif untuk peperiksaan, SPM, SPMV dan STPM.


~Menubuh dan melatih pasukan Pembimbing Rakan Sebaya dan menyelia aktiviti mereka.

4. Perkhidmatan Kaunseling

Kaunseling dengan pelajar secara individu atau kelompok mengenai:


~Pencapaian akademik yang tidak memuaskan.


~Rujukan yang dilakukan oleh guru-guru dan ibu bapa atau orang lain.


~Kerjaya, pelajaran dan peribadi.


~Tidak turut serta dalam aktiviti ko-kurikulum.


~Masalah disiplin seperti ponteng, budaya peleseran, mrokok, bertumbuk dan menggunakan dadah dan bahan inhalen.


~Kaunseling keluarga. Ini boleh diadakan jika perlu dan jika guru kaunseling boleh mengendalikannya.


~Kaunseling tunjuk ajar -Guru bimbingan dan kaunseling mengadakan kelas untuk mengajar perkara-perkara berkait dengan penilaian kendiri, penjelasan nilai, kemahiran-kemahiran berkomunikasi, menghadapi masalah, membuat keputusan dan menghindar diri dari tercebur dalam penggunaan dadah dan inhalen.


5. Perkhidmatan Penempatan


Membantu pelajar memilih aktiviti ko-kurikulum berdasarkan kebolehan, minat kerjaya pilihan dan kemampuan.


~Penempatan pekerjaan


~Menjadi penyelaras menempatkan pelajar mengikuti program pengalaman bekerja (jika program seumpama ini diadakan).


~Membantu Bahagian Pendidikan Vokasional dan Teknik dalam mengadakan sistem memperoleh data atau butiran yang perlu bagi laporan susulan mengenai pelajar lepasan sekolah vokasional dan teknik (khusus untuk sekolah menengah vokasional dan teknik).


~Membantu menempatkan pelajar sekolah menengah untuk memasuki institusi-institusi pekerjaan.


6. Perkhidmatan Mencegah Penggunaan Dadah dan Inhalen


~Mengadakan bimbingan dan kaunseling individu atau kelompok atau kaunseling tunjuk ajar dalam menanam dan memupuk sikap dan memberi nilai membenci dadah dan inhalen.


~Memberi bantuan atau pertolongan kepada pelajar untuk mendapatkan bantuan pemulihan dan rawatan.


~Membuat penilaian dan memberi maklum balas atau laporan kepada kementerian atau jabatan Pendidikan Negeri tentang program pencegahan dadah diperingkat sekolah.

7. Perkhidmatan Konsultasi dan Rujukan


~Membantu bekas pelajar sekolah berkenaan dalam hal berkait dengan soal peribadi, kerjaya, pelajaran dan sebagainya apabila diminta.


~Membantu pihak pentadbir dan staf sekolah dalam memahami dengan mendalam mengenai program bimbingan di sekolah.


~Membantu ibu bapa atau penjaga dalam hal berkait dengan kebajikan pelajar.


~Berunding dan berbincang dengan staf sekolah tentang cara-cara untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan bimbingan di sekolah.


~Merancang bersama dengan guru-guru tentang cara yang paling berkesan sekali untuk mengawasi kemajuan pelajar.


~Mengadakan prosedur-prosedur yang tertentu dalam merujuk kes-kes seperti penagihan dadah kepada agensi-agensi atau pakar-pakar seperti doktor, pakar kanak-kanak, pakar jiwa, pegawai kebajikan dan sebagainya.

8. Perkhidmatan Konferens Dengan Ibu Bapa


~Mengadakan hubungan dengan penjaga pelajar untuk bersama mengawasi kemajuan pelajar terutamanya dalam pelajaran.


~Mengubungi ibu bapa atau penjaga apabila kemajuan pelajar tidak memuaskan.


~Menjadi penyelaras program orientasi untuk pelajar dan ibu bapa pelajar baru.


~Bekerjasama dengan ibu bapa atau penjaga dalam mewujudkan disiplin di kalangan pelajar.


~Mengadakan kaunseling keluarga jika dikenal pasti bahawa masalah yang dihadapi pelajar berpunca daripada keluarga


9. Perkhidmatan Penyelarasan Resos


~Penyelaras bagi aktiviti-aktiviti berhubung dengan kebajikan pelajar di antara sekolah dengan agensi lain.


~Menjadi punca rujukan dalam aktiviti-aktiviti ko-kurikulum.


~Penyelaras bagi penglibatan majikan, agensi kebajikan dan orang-orang kenamaan tempatan dalam program bimbingan di sekolah.


~Merancang dan menjadi penyelaras dalam usaha untuk memperkenalkan lagi aktiviti-aktiviti bimbingan kepada agensi-agensi dan komuniti setempat.


10. Perkhidmatan Penilaian


~Membuat penilaian aktiviti bimbingan di sekolah dengan tujuan untuk membaikinya seperti Pembimbing Rakan Sebaya, Pembimbing


~Rakan Dinamik, Kem Jaya Diri, Skim Lencana Anti Dadah dan motivasi pelajar.


~Menilai modul atau model bimbingan sebelum dilaksanakan di peringkat sekolah.


11. Sistem Fail, Rekod dan Dokumentasi


~Sebagai urusetia kepada jawatankuasa penyelaras aktiviti bimbingan dan kaunseling, seorang guru bimbingan dan kaunseling juga hendaklah menjalankan kerja-kerja pentadbiran di bilik bimbingan dan kaunseling, mengadakan sistem fail, menyimpan rekod, perhubungan awam, surat menyurat, pengelolaan unit bimbingan, pengendalian bahan bercetak, penyediaan laporan aktiviti dan tugas lain yang diarah oleh jawatankuasa Penyelaras Aktiviti, Pengetua, Pegawai Pendidikan Daerah, Negeri dan Kementerian.

Thursday, August 12, 2010

PERJUMPAAN PA BERSAMA PELAJAR-PELAJAR

barisan lecture-lecture

mylove friends


“Anda Selalu Tak Cukup Masa? Terlampau Banyak Kerja & Perkara Yang Perlu Dilakukan? Sering Tiada Masa Untuk Mengulangkaji Pelajaran?”

Rentetan persoalan mudah kawan-kawan yang bertanyakan 'macam mana nak mengurus masa ye dalam musim-musim bulan puase ditambah banyak assggment nie...aku cakap 'tepuk dada tanya selera'-pandai2lah,
ikutkan aku pun der masalah pengurusan masa nie, jadi sama-sama lah kiter belajar, macam mana nak urus masa dengan betul,jom2:)

1) Penting dan segera

Ini adalah tugas yang wajib dilaksanakan pada masa itu juga atau pada waktu yang terdekat. Contohnya, jika hari ini seorang pensyarah meminta anda untuk menyempurnakan satu tugasan akademik dan menyerahkannya pada pukul 11 pagi esok. Selalunya, seseorang dapat melaksanakan tugas dalam kategori ini dengan tepat. Seseorang itu mampu melaksanakan dengan baik kerana didorong oleh sifat ' segera ' dan kepentingannya. Tetapi sering juga terjadi pengabaian sekiranya hidup seseorang itu tidak berdasarkan prinsip yang tepat. Contohnya, apabila sudah masuk waktu solat, masih ramai yang mengabaikannya walaupun pada hakikatnya adalah persoalan yang penting dan segera.

 

2) Penting tetapi tidak segera

Kejayaan melaksanakan tugas dalam kategori kedua inilah yang membezakan antara individu yang berkesan dan yang tidak berkesan. Malangnya, kebanyakkan perkara- perkara penting dalam hidup seseorang tidak termasuk dalam kategori 'segera'. Contohnya perkara- perkara dalam kategori ini ialah kursus yang perlu dihadiri untuk mempertingkatkan kemahiran profesional, kertas kerja yang perlu dibentangkan, jurnal yang perlu diterjemahkan. Ini akan dapat mengelakkan 'pengangguran masa' dan akan dapat mendisiplinkan diri anda sebagai seorang mahasiswa.

Seterusnya pengurusan yang unggul dapat dicapai melalui kebijaksanaan pengurusan masa. Anda perlu tahu bahawa sumber yang paling penting yang perlu diagihkan pada setiap masa ialah masa itu sendiri. Antara tugas penting sebagai seorang mahasiswa ialah mengagih-agihkan masa di antara belajar dengan aktiviti- aktiviti yang lain seperti melibatkan diri dengan persatuan, kebajikan masyarakat dan aktiviti riadah yang lain. Ilmu psikologi pun menekankan apabila seseorang berada di dalam keadaan tekanan dan ketakutan, dia akan hilang pertimbangan. Jadi sebahagian masa perlu diperuntukkan untuk menenangkan fikiran.

Satu lagi penyakit yang dihadapi oleh kebanyakan pelajar ialah masalah pengurusan masa. Seringkali apabila diberikan tugasan untuk dibuat, mereka akan mengeluh mengatakan tidak ada masa untuk membuatnya. Mereka akan memberi seribu satu alasan kenapa mereka tidak dapat menyiapkan tugasan tersebut. Kalau benarlah mereka tidak ada masa, bagaimana pelajar lain boleh menghantar tugasan tersebut tepat pada masanya? Keadaan ini berbeza dengan sebilangan pelajar yang akan sampai ke dewan kuliah lebih awal daripada masa yang ditetapkan, pelajar yang suka bertangguh-tangguh akan sampai pada masa atau lewat sedikit. Sikap tidak menepati masa ini sudah terbawa-bawa dalam hidup mereka. Sebenarnya kejayaan juga dipengaruhi oleh sikap positif dan disiplin yang baik.

Jelas terbukti bahawa penglibatan mahasiswa dalam persatuan tidak akan menjejaskan pencapaian akademik sekiranya pengurusan masa dilakukan dengan betul. Misalnya para pelajar dari universiti yang telah lama "establish " seperti Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia, Universiti Teknologi Malaysia dan lain-lain, sangat aktif berpersatuan dan melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat. Aktifnya mereka ini sehingga mewujudkan satu stigma di kalangan masyarakat bahawa suara mahasiswa adalah suara rakyat, bahkan sumbangan mahasiswa dalam membentuk pembangunan negara adalah sangat bernilai dan ditagih.


3) Segera tetapi tidak penting

 

Perkara atau kerja dalam kategori ini selalunya menuntut tindakan yang segera tetapi jika diteliti secara objektif perkara ini sebenarnya kurang utama.Contohnya, kita diajak untuk menghadiri satu pertemuan, diminta berceramah, atau seorang kawan mengajak kita menemaninya membeli-belah. Kita mungkin menyedari bahawa perkara- perkara ini sepatutnya kurang diberi keutamaan, tetapi masalahnya seseorang sedang menanti di hadapan meja kita untuk mendapat jawapan. Akhirnya kita tewas, lalu bersetuju kerana kita tidak mampu mencari alasan yang baik dan manis untuk menolaknya.

beberapa hari setelah menjejakkan kaki ke upsi

 
bersama-sama berlakon untuk malam akhir msk